DO PIČE!

(do väčšej piče som vás už ani nemohol poslať)

Tento link donedávna viedol na http://www.microsoft.com , ale Microsoft si myslí, že je zakázané linkovať na cudzie webstránky bez povolenia. A preto sa sťažovali registrátorovi u ktorého je táto doména registrovaná (GoDaddy). GoDaddy s nimi buď zdieľa rovnaký názor alebo sa ich bojí, a preto mi doménu zablokovali bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania. Žiadna žiadosť o zrušenie linku predtým neprišla ani zo strany Microsoftu. Odblokovali mi ju až potom keď som sľúbil že nikdy viac nebudem linkovať na iné stránky bez ich povolenia. Záver si z toho môžete spraviť sami.

This link has led to http://www.microsoft.com until recently, but Microsoft thinks, that it's forbidden to link other websites without their permission. So they have made a complaint to the registrar of this domain (GoDaddy). GoDaddy does either have the same opinion or is afraid of them, so they have blocked my domain without any prior warning. No request for the link cancelation did previously arrive from Microsoft either. They have unblocked the domain only after I have promised that I will never ever link other websites without their permission. The conclusion of the story is up to you.

Čiže, keď chcete ísť do piče, musíte sa posnažiť trochu viac, skopírovať horeuvedený link a vložiť ho do prehliadača ručne. Potom vám už nič nebráni strčeniu sa tak hlboko do tej piče ako len budete chcieť. Ale ak vám nebodaj ani to nebude stačiť, môžete ísť aj do ďalšej piče na http://www.godaddy.com.

Pevne dúfam že vás táto ponuka pičí plne uspokojí.